Algemene Voorwaarden

Bed & Breakfast Rozenhof te Bergen op Zoom
Wij heten u van harte welkom bij bed en breakfast Rozenhof en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen
 • Teun en Mariska Temminck – van ‘t Westeinde zijn eigenaar en beheerder van B&B Rozenhof. De eigenaar kan zich laten vervangen door een ander.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van B&B Rozenhof, Parallelweg 108 te Bergen op Zoom.
 • Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
 • Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in B&B Rozenhof zijn voor rekening van de gebruikers.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 • Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.
 • De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B Rozenhof ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
 • Gasten van B&B Rozenhof dienen zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement.
2. Reservering en bevestiging
 • De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, what`s app, facebook of per E-mail worden aangegaan.
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt B&B Rozenhof een bevestiging (mits plaats beschikbaar). Daarna is de reservering definitief.
 • Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.
 • Voor het reserveren van een verblijf worden geen extra kosten in rekening gebracht.
3. Betaling
 • De verblijfskosten in B&B Rozenhof dienen vooraf te worden voldaan. De toeristenbelasting kan contact worden voldaan. De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarde afwijken.
 • De tarieven vindt u terug op onze website.
 • Bij vertrek worden eventuele extra kosten contant voldaan.
4. Annulering
 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen plaats alsnog aan derden kunnen aanbieden.
 • Annuleren is gratis tot 7 dagen voor aankomst. Daarna betaalt u het gehele bedrag. (Bijv. aankomst 28-03,dan gratis annuleren tot 21-03 20.00 uur.)
5. Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Gegevens die door uzelf verstrekt zijn worden opgeslagen in de reserveringsmap voor nachtregistratie.

Bed & Breakfast Rozenhof
Parallelweg 108
4621 JV Bergen op Zoom
KvK 69516987

Huishoudelijk Regelement
1. Aankomst en vertrek
 • Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar.
  De eigenaar heeft het recht uw identiteitskaart in te zien.
 • De eigenaar behoud het recht u een andere kamer aan te bieden.
 • Op de dag van aankomst kunt u na 17.00 uur van uw Bed & Breakfast gebruik maken.
 • Inchecken gebeurd tussen 17:00 uur en 20:00 uur. Andere tijden zijn na overleg mogelijk.
 • Op de dag van vertrek dient de Bed & Breakfast om 10.30 uur vrij te zijn.
 • Tussenliggende dagen kunt u de gehele dag gebruik maken van de gezamenlijke gastenkamer en van de gehuurde privékamer.
 • Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
2. Ontbijt
 • Het ontbijt wordt tussen 7.00 en 10.00 in de gezamenlijke gastenkamer klaar gezet.
 • Bij mooi weer kan het ontbijt buiten in de gastentuin worden gebruikt.
3. Uw verblijf
 • Geluidsoverlast dient te worden voorkomen. Radio’s en televisies mogen geen hinder zijn voor anderen.
 • Op de kamers bij voorkeur geen schoenen dragen.
 • Gebruik door derden van de Bed & Breakfast is niet toegestaan.
 • De Bed & Breakfast dient schoon en netjes te worden gehouden en te worden verlaten.
 • Afval dient in de vuilnisbakjes te worden gedeponeerd.
 • In geval van brand direct de beheerder waarschuwen.
 • De E.H.B.O. doos bevindt zich bij de eigenaar in huis.
 • De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de beheerder.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Roken mag in de gastentuin. Binnen is dit niet toegestaan.
4. Annuleren van de reservering
 • In geval u de reservering wilt annuleren kan dit kosteloos 7 dagen voor uw aankomstdatum. Nadat deze dagen verstreken zijn betaald u het volledige bedrag.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Wij wensen u een aangenaam verblijf in onze Bed & Breakfast Rozenhof
Bergen op Zoom, oktober 2019